Behandelingen & Resultaten

Hieronder staan verschillende behandel trajecten zoals uit de praktijk gebleken is. De lijst zal mettertijd steeds langer worden naarmate er meer resultaten bekend zijn.  De beschreven gevallen zijn gemiddelden. Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk.

Van veel van de hier beschreven aandoeningen heeft de medische wetenschap nog geen middel gevonden om de aandoening te verbeteren of te stoppen. En ik mag dan ook terecht trots zijn op de behaalde resultaten.

Met de stijgende kosten voor de eigen bijdrage van de ziektekosten – en natuurlijk ook de verbetering van de kwaliteit van leven – kiezen steeds meer mensen voor een Reiki behandeling. Op de lange termijn kan het zelfs voordeliger zijn. Minder of geen medicijngebruik, uiteraard altijd in overleg met de behandelende arts(en). Minder bezoek aan allerlei medische specialisten, enz.  In geval van Torticollis Spasmodica zelfs geen giftig botox meer… !!!

Pijnlijke (kunst-)knieën, rug, handen, enkels en ellebogen :

Dit zijn de meest voorkomende klachten en gelukkig met buitengewoon goede resultaten.

Meestal snel en eenvoudig te behandelen. In veel gevallen is een enkele behandeling van een half uur voldoende. Ook als de pijn het gevolg is van een blessure, kan een behandeling uitkomst bieden.

Hernia:

Natuurlijk is de hernia zelf niet te verhelpen met een Reiki behandeling. In veel gevallen is het wel mogelijk de pijn te verlichten.

Whiplash :

Afhankelijk van de ernst van de whiplash, maar vaak zijn 1 tot 4 behandelingen van een half uur voldoende.

Ataxie:

Vaak een flinke verbetering van de spier- en evenwichtscontrole. Gemiddeld 2 tot 6 behandelingen van een half uur.

Chronische vermoeidheid / M.E. :

Meestal zijn drie behandelingen van een uur ruim voldoende. Tot nu toe was men na de behandelingen weer net zo vitaal als daarvoor. Ook bij echte M.E. zien we een verbetering van de klachten.

Hoofdpijnen, migraine :

Vaak goede resultaten. Tussen de drie en zeven behandelingen van een half uur zijn meestal voldoende.

Reuma, Artrose, Fibromyalgie, ziekte van Bechterew :

Eén tot vier behandelingen van een half uur tot een uur, afhankelijk van de ernst en de omvang van de reuma. Bij de lichte tot matige vorm van reuma verbetering in slechts enkele minuten! Meestal zien we na de eerste behandeling al dat de pijn afneemt en de beweeglijkheid van de gewrichten toeneemt. Hoe eerder men voor een behandeling komt, hoe beter. Reumatische aandoeningen hebben vaak vergroeiingen tot gevolg. Hier kan later niets meer aan gedaan worden. Het is dus raadzaam met de behandelingen te beginnen voordat er vergroeiingen plaatsvinden. Mocht er neiging zijn tot terugval, is eens per twee tot zes maanden een behandeling van een half uur raadzaam. Ondanks dat er zo’n 100 vormen van reuma zijn, hebben alle cliënten met reuma direct verbetering in het ziektebeeld gehad. Dat wil zeggen: na de eerste behandeling al toegenomen beweeglijkheid en minder of zelfs helemaal geen pijn meer.

Mitochondriële aandoeningen, spierziekten :

Voor deze aandoening geeft het volgende traject het beste resultaat: vier tot zeven behandelingen van een uur vlak na elkaar in een tijdsbestek van veertien dagen.  Aangezien deze aandoening de neiging heeft tot een terugval is één behandeling per maand voldoende om ‘op niveau’ te blijven. Men heeft meer energie en vaak minder of geen spierpijn meer.

Dystonie, spasmen, o.a. Torticollis Spasmodica ( T.S. ) :

Eén van de moeilijkst te behandelen aandoeningen. Hoewel de spasmen na vier tot zeven behandelingen opgehouden zijn, is het noodzakelijk gebleken om enige tijd na te behandelen. De spasmen vertonen sterk de neiging om terug te keren. Daarom moet er een tijd nabehandeld worden. Het resultaat is goed te noemen. Geen pijn en of krampen in de spieren meer en vaak ook betere nachtrust. De spieren zijn ontspannen geworden en in het geval van Torticollis Spasmodica zijn behandelingen met botuline toxine  overbodig gebleken!  ( Botuline, ook wel botox, is één van de sterkste gifsoorten die we kennen. Het wordt gebruikt om de nek- en halsspieren te verlammen ). Nadat de spasmen gestopt zijn, moet men er rekening mee houden om geruime tijd nabehandeld moet worden. Het is gebleken dat de spasmen na enige tijd terugkomen als er niet voldoende nabehandeld wordt…. Kijk ook op http://www.eddyveenstra.nl/dystonie/

Overig :

Pijnlijke spataderen; één tot twee behandelingen van een half uur. Slijmbeursontsteking; één tot drie behandelingen van een half uur.